หวยหุ้นวันนี้ พรุ่งนี้

หวยหุ้นวันนี้ พรุ่งนี้ ซื่อสัตย์ปลอดภัยไร้กังวล ดูหุ้นไทยวิเคราะห์หวยหุ้นเน้นบนแบบฟันธงเบอร์หุ้นไทยหุ้นปฎิทินกำลังวันหวยหุ้นเด็ดๆ หวยเด็ดฟันธงน้อยชุดสนทนาประสาคนรักหวยหุ้น วันนี้ เราคือ เว็บหวย เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยออนไลน์ แทงผ่านเว็บหวยสะดวกสะบาย รับประกันราคาจ่ายดี

หวยหุ้นวันนี้
หวยหุ้นวันนี้

เว็บหวยออนไลน์จ่ายจริง ที่มั้นคงและอยู่คู่คนไทยมาหลายปี ที่ให้นี่เป็นหวยหุ้นแม่นทุกรอบ แม่นสุดก็วิเคราะห์หวยหุ้นปิดเที่ยงวันนี้ ฟันธงหุ้นเด่นวันนี้ไปเลย โดยชมรมคนรักหวยหุ้น ท่านไดสนใจหวยหุ้นไทยเด่นรูดตัวเดียวแม่นๆ ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์แห่งหวยหวยหุ้นหวยเด็ดเลขเด็ดหวยหุ้นไทย เป็นเพียงแนวทางหวยหุ้นไทย จากหลักสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการคัดเลือก

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1649.09 + 6.60 ช่องตลาด   
 
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 13 กุมภาพันธ์ 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             4 6 8 9    เด่นเป็นดับ  123570   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 19 20 28 30 37 39 46 48 49 57 58 67 11 55 66 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 14 16 23 25 34 40 50 59 68 69 70 78 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 15 17 24 26 29 35 38 47 56 60 79 80 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 15 16 24 25 29 34 38 47 56 60 70 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 13 18 27 30 36 40 45 49 58 59 67 68 90 22 77    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             17 19 20 26 28 35 37 39 46 48 57 80 11 44 55 66 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             79 28 46 80 23 18 58 78 16 13 19 24 14 89 29     
ชุดที่ 2             38 12 35 56 30 45 20 50 39 48 27 70 60 40 26     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             57 89 69 90 50 16 17 18 15 19 24 38 39 46 78     
ชุดที่ 2             48 70 37 58 25 10 26 59 79 56 23 20 30 34 29     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13470  วิน+เบิ้ล  13 14 17 10 34 37 30 47 40 70     
ชุดที่ 2             25689  วิน+เบิ้ล  25 26 28 29 56 58 59 68 69 89     
ชุดที่ 3             45780  วิน+เบิ้ล  45 47 48 40 57 58 50 78 70 80
ชุดที่ 4             12369  วิน+เบิ้ล  12 13 16 19 23 26 29 36 39 69
________________________________________________________________________________________
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 13 กุมภาพันธ์ 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 4 7 9    เด่นเป็นดับ  235680   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             10 12 15 24 29 30 38 47 49 56 58 60 67 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 18 20 27 36 39 40 45 48 57 59 68 90 11 22 66 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             69 80 27 23 28 40 37 70 57 17 20 30 19 47 25     
ชุดที่ 2             39 16 15 90 29 14 36 89 50 79 78 12 67 46 56     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             24 78 40 16 34 13 69 35 47 10 18 30 60 26 14     
ชุดที่ 2             20 28 90 46 25 45 39 49 19 89 48 17 67 68 50     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24780  วิน+เบิ้ล  24 27 28 20 47 48 40 78 70 80     
ชุดที่ 2             13569  วิน+เบิ้ล  13 15 16 19 35 36 39 56 59 69     
ชุดที่ 3             35690  วิน+เบิ้ล  35 36 39 30 56 59 50 69 60 90
ชุดที่ 4             12478  วิน+เบิ้ล  12 14 17 18 24 27 28 47 48 78
________________________________________________________________________________________
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 13 กุมภาพันธ์ 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
13
28
18
2.
26
70
17
20
3.
79
18
12
67
4.
23
35
46
70
5.
20
50
78
79
6.
24
36
79
46
7.
19
14
23
34
8.
46
79
20
24
9.
28
80
26
59
10.
38
28
25
47
11.
78
57
45
28
12.
37
89
14
89
13.
13
12
29
69
14.
15
48
80
15
15.
69
46
35
25
16.
18
90
26
58
17.
80
78
58
78
18.
90
23
37
80
19.
39
30
36
16
20.
56
16
15
23
21.
50
58
24
45
22.
47
56
13
48
23.
59
38
16
19
24.
60
47
68
12
25.
58
17
70
10
26.
57
45
50
29
27.
16
34
19
56
28.
30
27
89
39
29.
14
19
48
13
30.
89
68
30
27
31.
29
24
38
36
32.
27
39
90
57
33.
35
29
60
14
34.
12
25
56
38
35.
45
26
40
35
36.
67
40
39
30
37.
48
59
27
50
38.
70
20
49
60
39.
40
10
69
37
40.
68
60
47
40
41.
49
69
34
26
42.
25
15
57
90
43.
36
57
10
17
44.
34
37
67
68
45.
17
49
59
49
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       79           อันดับ 1.          เลขล่าง       69
อันดับ 2.        เลขบน       28           อันดับ 2.          เลขล่าง       80
อันดับ 3.        เลขบน       46           อันดับ 3.          เลขล่าง       27
อันดับ 4.        เลขบน       80           อันดับ 4.          เลขล่าง       23
อันดับ 5.        เลขบน       23           อันดับ 5.          เลขล่าง       28
อันดับ 6.        เลขบน       18           อันดับ 6.          เลขล่าง       40
อันดับ 7.        เลขบน       58           อันดับ 7.          เลขล่าง       37
อันดับ 8.        เลขบน       78           อันดับ 8.          เลขล่าง       70
อันดับ 9.        เลขบน       16           อันดับ 9.          เลขล่าง       57
อันดับ 10.      เลขบน       13           อันดับ 10.        เลขล่าง        17
อันดับ 11.      เลขบน       19           อันดับ 11.        เลขล่าง       20
อันดับ 12.      เลขบน       24           อันดับ 12.        เลขล่าง       30
อันดับ 13.      เลขบน       14           อันดับ 13.        เลขล่าง       19
อันดับ 14.      เลขบน       89           อันดับ 14.        เลขล่าง       47
อันดับ 15.      เลขบน       29           อันดับ 15.        เลขล่าง       25
อันดับ 16.      เลขบน       38           อันดับ 16.        เลขล่าง       39
อันดับ 17.      เลขบน       12           อันดับ 17.        เลขล่าง       16
อันดับ 18.      เลขบน       35           อันดับ 18.        เลขล่าง       15
อันดับ 19.      เลขบน       56           อันดับ 19.        เลขล่าง       90
อันดับ 20.      เลขบน       30           อันดับ 20.        เลขล่าง       29
อันดับ 21.      เลขบน       45           อันดับ 21.        เลขล่าง       14
อันดับ 22.      เลขบน       20           อันดับ 22.        เลขล่าง       36
อันดับ 23.      เลขบน       50           อันดับ 23.        เลขล่าง       89
อันดับ 24.      เลขบน       39           อันดับ 24.        เลขล่าง       50
อันดับ 25.      เลขบน       48           อันดับ 25.        เลขล่าง       79
อันดับ 26.      เลขบน       27           อันดับ 26.        เลขล่าง       78
อันดับ 27.      เลขบน       70           อันดับ 27.        เลขล่าง       12
อันดับ 28.      เลขบน       60           อันดับ 28.        เลขล่าง       67
อันดับ 29.      เลขบน       40           อันดับ 29.        เลขล่าง       46
อันดับ 30.      เลขบน       26           อันดับ 30.        เลขล่าง       56
อันดับ 31.      เลขบน       69           อันดับ 31.        เลขล่าง       24
อันดับ 32.      เลขบน       47           อันดับ 32.        เลขล่าง       35
อันดับ 33.      เลขบน       90           อันดับ 33.        เลขล่าง       58
อันดับ 34.      เลขบน       15           อันดับ 34.        เลขล่าง       26
อันดับ 35.      เลขบน       25           อันดับ 32.        เลขล่าง       18
อันดับ 36.      เลขบน       36           อันดับ 36.        เลขล่าง       60
อันดับ 37.      เลขบน       57           อันดับ 37.        เลขล่าง       48
อันดับ 38.      เลขบน       10           อันดับ 38.        เลขล่าง       45
อันดับ 39.      เลขบน       68           อันดับ 39.        เลขล่าง       34 
อันดับ 40.      เลขบน       34           อันดับ 40.        เลขล่าง       13
อันดับ 41.      เลขบน       37           อันดับ 41.        เลขล่าง       10
อันดับ 42.      เลขบน       67           อันดับ 42.        เลขล่าง       68
อันดับ 43.      เลขบน       17           อันดับ 43.        เลขล่าง       38
อันดับ 44.      เลขบน       59           อันดับ 44.        เลขล่าง       59
อันดับ 45.      เลขบน       49           อันดับ 45.        เลขล่าง       49
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้
 
1648.03 + 5.54 ช่อง 9 คู่แรก     
1648.55 + 6.06 ช่อง 9 คู่สอง     
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1651.37 + 8.88 ช่องตลาด
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1651.37 + 8.88
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้
 
1651.60 + 9.11 ช่อง 9 คู่แรก 
1652.66 + 10.17 ช่อง 9 คู่สอง
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1652.49 + 10.00 ช่องตลาด   
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1655.73 + 13.24 ช่องตลาด   
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1655.73 + 13.24
 
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       79           อันดับ 1.          เลขล่าง       69
อันดับ 2.        เลขบน       28           อันดับ 2.          เลขล่าง       80
อันดับ 3.        เลขบน       46           อันดับ 3.          เลขล่าง       27
อันดับ 4.        เลขบน       80           อันดับ 4.          เลขล่าง       23
อันดับ 5.        เลขบน       23           อันดับ 5.          เลขล่าง       28
อันดับ 6.        เลขบน       18           อันดับ 6.          เลขล่าง       40
อันดับ 7.        เลขบน       58           อันดับ 7.          เลขล่าง       37
อันดับ 8.        เลขบน       78           อันดับ 8.          เลขล่าง       70
อันดับ 9.        เลขบน       16           อันดับ 9.          เลขล่าง       57
อันดับ 10.      เลขบน       13           อันดับ 10.        เลขล่าง        17
อันดับ 11.      เลขบน       19           อันดับ 11.        เลขล่าง       20
อันดับ 12.      เลขบน       24           อันดับ 12.        เลขล่าง       30
อันดับ 13.      เลขบน       14           อันดับ 13.        เลขล่าง       19
อันดับ 14.      เลขบน       89           อันดับ 14.        เลขล่าง       47
อันดับ 15.      เลขบน       29           อันดับ 15.        เลขล่าง       25
อันดับ 16.      เลขบน       38           อันดับ 16.        เลขล่าง       39
อันดับ 17.      เลขบน       12           อันดับ 17.        เลขล่าง       16
อันดับ 18.      เลขบน       35           อันดับ 18.        เลขล่าง       15
อันดับ 19.      เลขบน       56           อันดับ 19.        เลขล่าง       90
อันดับ 20.      เลขบน       45           อันดับ 20.        เลขล่าง       29
อันดับ 21.      เลขบน       20           อันดับ 21.        เลขล่าง       14
อันดับ 22.      เลขบน       50           อันดับ 22.        เลขล่าง       36
อันดับ 23.      เลขบน       39           อันดับ 23.        เลขล่าง       89
อันดับ 24.      เลขบน       48           อันดับ 24.        เลขล่าง       50
อันดับ 25.      เลขบน       27           อันดับ 25.        เลขล่าง       79
อันดับ 26.      เลขบน       70           อันดับ 26.        เลขล่าง       78
อันดับ 27.      เลขบน       40           อันดับ 27.        เลขล่าง       12
อันดับ 28.      เลขบน       26           อันดับ 28.        เลขล่าง       67
อันดับ 29.      เลขบน       69           อันดับ 29.        เลขล่าง       46
อันดับ 30.      เลขบน       47           อันดับ 30.        เลขล่าง       56
อันดับ 31.      เลขบน       90           อันดับ 31.        เลขล่าง       35
อันดับ 32.      เลขบน       15           อันดับ 32.        เลขล่าง       58
อันดับ 33.      เลขบน       25           อันดับ 33.        เลขล่าง       26
อันดับ 34.      เลขบน       36           อันดับ 34.        เลขล่าง       18
อันดับ 35.      เลขบน       57           อันดับ 32.        เลขล่าง       60
อันดับ 36.      เลขบน       10           อันดับ 36.        เลขล่าง       48
อันดับ 37.      เลขบน       68           อันดับ 37.        เลขล่าง       34
อันดับ 38.      เลขบน       34           อันดับ 38.        เลขล่าง       13
อันดับ 39.      เลขบน       67           อันดับ 39.        เลขล่าง       10 
อันดับ 40.      เลขบน       17           อันดับ 40.        เลขล่าง       68
อันดับ 41.      เลขบน       59           อันดับ 41.        เลขล่าง       38
อันดับ 42.      เลขบน       49           อันดับ 42.        เลขล่าง       59
อันดับ 43.      เลขบน       30           อันดับ 43.        เลขล่าง       49
อันดับ 44.      เลขบน       60           อันดับ 44.        เลขล่าง       45
อันดับ 45.      เลขบน       37           อันดับ 45.        เลขล่าง       24
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 14 กุมภาพันธ์ 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน              1 5 7 0    เด่นเป็นดับ   234689  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 15 17 24 26 29 35 38 47 56 60 79 80 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 16 20 23 25 34 39 48 50 57 69 78 80 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             12 18 19 27 28 30 36 37 45 46 49 58 67 90 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 17 18 23 26 27 35 36 45 50 69 78 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 14 20 23 29 38 39 47 48 50 56 57 69 78 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             12 15 19 24 28 30 37 46 49 58 60 67 79 33 55 88 00 
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
____________________________________________________________________________ ____________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             79 28 46 80 23 18 58 78 16 13 19 24 14 89 29     
ชุดที่ 2             38 12 35 56 45 20 50 39 48 27 70 40 26 69 47     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             57 34 59 56 40 78 18 29 10 38 58 26 14 69 23     
ชุดที่ 2             24 15 67 28 36 90 27 89 50 17 45 48 60 16 39     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24690  วิน+เบิ้ล  24 26 29 20 46 49 40 69 60 90     
ชุดที่ 2             13578  วิน+เบิ้ล  13 15 17 18 35 37 38 57 58 78     
ชุดที่ 3             13690  วิน+เบิ้ล  13 16 19 10 36 39 30 69 60 90
ชุดที่ 4             24578  วิน+เบิ้ล  24 25 27 28 45 47 48 57 58 78
________________________________________________________________________________________
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 14 กุมภาพันธ์ 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            5 6 8 9    เด่นเป็นดับ  123470   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 13 29 30 38 40 47 49 56 58 59 67 68 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 14 16 23 25 34 40 50 59 68 69 70 78 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 17 20 24 26 35 39 48 57 60 79 80 11 33 44 66 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             69 80 27 23 28 40 37 70 57 17 20 30 19 47 25
ชุดที่ 2             39 16 15 90 29 14 36 89 50 79 78 12 67 46 56
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             35 46 14 36 12 29 60 57 30 38 20 67 40 26 50
ชุดที่ 2             69 15 70 34 45 59 68 23 48 79 25 16 89 27 10     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             12378  วิน+เบิ้ล  12 13 17 18 23 27 28 37 38 78     
ชุดที่ 2             45690  วิน+เบิ้ล  45 46 49 40 56 59 50 69 60 90     
ชุดที่ 3             45890  วิน+เบิ้ล  45 48 49 40 58 59 50 89 80 90
ชุดที่ 4             12367  วิน+เบิ้ล  12 13 16 17 23 26 27 36 37 67
________________________________________________________________________________________
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
21/12/61
1239
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 56 31 33
24/12/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 86 65 29
25/12/61
1589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
35 87 49 65
26/12/61
1690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 43 16 93
27/12/61
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 83 75 56
28/12/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 38 91 88
02/01/62
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 27 70 94
03/01/62
1269
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 39 50 03
04/01/62
3789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 47 19 13
07/01/62
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 17 55 72
08/01/62
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 54 39 00
09/01/62
3680
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 34 39 50
10/01/62
5790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 27 89 63
11/01/62
1259
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 19 84 04
14/01/62
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 86 30 57
15/01/62
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 42 34 00
16/01/62
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 25 83 41
17/01/62
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 44 93 30
18/01/62
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 39 09 77
21/01/62
2450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 92 90 38
22/01/62
2578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 88 96 77
23/01/62
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
35 25 60 38
24/01/62
2679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 26 76 53
25/01/62
2689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 04 66 62
28/01/62
1350
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 59 56 03
29/01/62
2459
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 02 40 05
30/01/62
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 88 93 60
31/01/62
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
84 10 72 73
01/02/62
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 60 94 40
04/02/62
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 00 96 62
05/02/62
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 96 74 09
06/02/62
4578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 15 43 71
07/02/62
1569
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 66 57 11
08/02/62
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 57 10 68
11/02/62
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 37 67 00
12/02/62
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 94 59 49
13/02/62
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 37 60 73
14/02/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
21/12/61
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 54 79 77
24/12/61
7890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 53 32 04
25/12/61
1458
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 42 80 64
26/12/61
1580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 22 49 28
27/12/61
2367
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 83 75 56
28/12/61
1378
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 01 54 51
02/01/62
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 39 82 06
03/01/62
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
50 45 56 91
04/01/62
2349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 44 16 10
07/01/62
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 04 42 59
08/01/62
5678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 18 33 28
09/01/62
2580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 34 39 50
10/01/62
1240
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 77 61 87
11/01/62
1290
ผ่่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 56 21 41
14/01/62
1489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 18 74 47
15/01/62
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 15 77 57
16/01/62
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 75 17 41
17/01/62
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 03 52 89
18/01/62
5789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 91 21 47
21/01/62
2680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 15 13 61
22/01/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 50 58 39
23/01/62
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 48 83 61
24/01/62
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 88 38 15
25/01/62
1259
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 51 13 09
28/01/62
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 97 94 41
29/01/62
4790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 01 63 98
30/01/62
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
62 83 12 55
31/01/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 50 12 13
01/02/62
2670
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 87 21 67
04/02/62
1456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 60 56 22
05/02/62
1456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 66 88 53
06/02/62
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 06 34 62
07/02/62
2368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 95 86 60
08/02/62
3460
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 54 01 43
11/02/62
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 31 01 68
12/02/62
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 94 59 49
13/02/62
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 88 11 24
14/02/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 14 กุมภาพันธ์ 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
13
28
18
2.
26
70
17
20
3.
79
18
12
67
4.
23
35
46
70
5.
20
50
78
79
6.
24
36
79
46
7.
19
14
23
34
8.
46
79
20
24
9.
28
80
26
59
10.
38
28
25
47
11.
78
57
45
28
12.
37
89
14
89
13.
13
12
29
69
14.
15
48
80
15
15.
69
46
35
25
16.
18
90
26
58
17.
80
78
58
78
18.
90
23
37
80
19.
39
30
36
16
20.
56
16
15
23
21.
50
58
24
45
22.
47
56
13
48
23.
59
38
16
19
24.
60
47
68
12
25.
58
17
70
10
26.
57
45
50
29
27.
16
34
19
56
28.
14
27
89
39
29.
89
19
48
13
30.
29
68
30
27
31.
27
24
38
36
32.
35
39
90
57
33.
12
29
56
14
34.
45
25
40
38
35.
67
26
39
35
36.
48
40
27
30
37.
70
59
49
50
38.
40
20
69
60
39.
68
10
47
40
40.
49
60
34
26
41.
25
69
57
90
42.
36
15
10
17
43.
34
57
67
68
44.
17
49
59
49
45.
30
37
60
37

หวยหุ้นคืออะไร?


ผลการออกหวยที่มาจาก กระดานตลาดหุ้น โดยใช้ทศนิยมของผลหุ้นในตอนที่พัก หรือปิดตลาด อ่านต่อได้ที่ หวยหุ้น 

บทความที่เกี่ยวข้อง [ 4drich ] [ 4mlotto ] [ หวยไทยรัฐ ] [ FIFA55 ] [ fifa55zap ]